Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku çok geniş bir alanı kapsamakta olup bu alandaki çalışmalarımızın bir kısmi ilgili yerlerde belirtilmiştir. Bu alanda özel olarak ilgilendiğimiz bir kısım tazminat davası çeşitleri aşağıda belirtilecektir.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Trafik kazası neticesinde açılacak tazminat davaları; trafik kazası sonucunda ölüm veya yaralanma hallerine göre değişmektedir. Birde araç hasarının ve araçta hasar sonucu meydana gelecek değer kaybının tazmini amacıyla açılabilecek tazminat davalarından bahsetmek mümkündür.

Trafik Kazası neticesinde ölüm olması halinde ölenin desteğinden yoksun kalanlar destekten yoksun kalma nedeniyle uğradıkları zararın tazmini için maddi tazminat talep edebilecekleri gibi ayrıca manevi tazminat davası da açabileceklerdir.

Yaralamalı trafik kazası nedeniyle beden gücü kaybına (maluliyete) maruz kalanlar maluliyet oranına göre maddi tazminat ve ayrıca manevi tazminat davası açabilirler.

BASIN YOLUYLA YAPILAN HABER VE YAYINLARDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

Basın yoluyla kisilik haklarına yapılan saldırılar sonucu açılabilecek maddi ve manevi tazminat davalarıdır.

HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

Türk Borçlar Kanunu 49 ve devamı maddelerinde düzenlenen haksiz fiil; Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar vermek olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere haksiz fiil sayılan her türlü davranış sonucunda bir başkasına zarar verilmişse buna karşı tazminat davası açılabilecektir.

Haksiz fiili sadece gerçek kişilerin birbirlerine karşı haksiz fiili olarak anlamamak gerekir. Bir özel ya da kamu kurulusu ile Belediyelerin yaptıkları isler sonucu verecekleri hasar ve zaralar olabileceği gibi ölüm veya yaralanmalara da sebebiyet verilmesi halleri de haksiz fiil kapsamında olup maddi ve manevi tazminat davasını gerektirebilecektir. Örneğin belediyenin açtığı çukura düşen bir kişinin ölüm veya yaralanması durumunda maddi ve manevi tazminat davası açılabilecektir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.