İcra ve İflas Hukuku

Profesyonelce yapılandırılmış ve her türlü teknik imkân ile donatılmış icra servisimiz tarafından bireysel alacakların icra yoluyla tahsili yanında kamu kurumları ile kurumsal firmaların alacaklarının icra yoluyla tahsili için gerekli yasal işlemeleri yapmak çalışma alanlarımız içinde önemli bir yer tutmaktadır. İcra ve İflas Hukuku denildiğinde sadece alacakların icra yoluyla tahsili anlaşılmamalıdır. Bu alan birçok dava çeşidini de içinde barındırmaktadır. Bu alanda açılabilecek davalarda büromuzca titizlikle takip edilen davalardandır. Yine büromuzca alanımızda görülen en büyük eksiklik bilgilendirme eksikliği olduğudur. Yapılan is ve işlemler raporlar halinde talepleri doğrultusunda müvekkillerimize sunulmaktadır.

İflasına karar verilen bir firmaya karşı yapılacak is ve işlemler alacağın iflas masasına yazdırılması veya iflas memurluğu işlemlerine karşı açılabilecek davalarda bu alanda çalışma alanlarımız içinde olan dava ve işlerdir.