İnşaat Hukuku

İnşaat Hukukunda sorun ile karşılaşmamanın en önemli unsuru çok özenle hazırlanmış sözleşmedir. Bu sözleşmeler Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi olabileceği gibi bir inşaatın anahtar teslimi yapılmasını öngören sözleşmelerde olabilir. Arsa payı karşılığı inşaat (Kat Karşılığı İnşaat) sözleşmesi yapılması ve inşaat yapım Sözleşmesinin yapılması çalışma alanlarımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ayni zamanda sözleşmeler sonucunda tarafların ihtilafa düşmesi halinde bu sözleşmeleri dayalı olarak açılacak davalarda çalışma alanlarımız içindedir.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olduğu için sözleşmenin feshi çoğu zaman sadece bir ihtarname ile olması mümkün değildir. Sözleşmenin feshini bir mahkeme kararına bağlamak gerekir. Bu nedenle taraflar kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesih etmek istediklerinde sözleşmenin feshi davası açmak gerekir. Kat karşılığı sözleşme uyarınca tapu devri yapılmış ise ayni zamanda ve şartları oluşmuşsa tapu iptal ve tescil davası da açmak gerekir.